Αυτό είναι το toolkit που ανακοίνωσε η Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση – Ευρωπαϊκό στρατηγικό απόθεμα αερίου ανάμεσα στις πρωτοβουλίες

 Την στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών στα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας, συνιστά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι έτοιμη να εξετάσει και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα σε σχέση με την προμήθεια ορυκτών καυσίμων αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η Επιτροπή όχι μόνο δεν κάνει πίσω στις πιέσεις ορισμένων κρατών μελών να μετριάσει τις προτάσεις της σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποδέσμευσης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά αντίθετα θεωρεί ότι η μόνο λύση είναι η επιτάχυνση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπή, θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στη επικείμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Στο πρωινό του ρεπορτάζ το energypress έγραφε:

Συγκεκριμένες είναι οι κατευθύνσεις της Κομισιόν σχετικά με την εργαλειοθήκη μέτρων που μπορούν να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress. Η Κομισιόν πρόκειται να παρουσιάσει τις κατευθύνσεις αυτές σήμερα μαζί με τις δικές της πρωτοβουλίες νομοθετικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα, οι οποίες ξεκινούν ήδη από αυτό το μήνα.

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει η Κομισιόν είναι το να μπορούν οι διαχειριστές των κρατών-μελών να εξασφαλίζουν ποσότητες αερίου πέραν των συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων ώστε να δημιουργείται ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό απόθεμα για περιόδους ανάγκης όπως η τωρινή. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή θα είναι εθελοντική, αν και προς το παρόν η όλη ιδέα παραμένει υπό εξέταση και δεν υπάρχει οριστική απόφαση.

Η Κομισιόν παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αγορών και οι διασυνδέσεις βοηθούν στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, ενώ τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα προκειμένου να είναι συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ταυτόχρονα, σημαντικό είναι ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να στρέφονται κατά της ενεργειακής μετάβασης με ότι συνεπάγεται αυτό.

Επιπλέον, η Κομισιόν υπεραμύνεται της ενεργειακής μετάβασης, τονίζοντας ότι η σημερινή κρίση είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης τιμής φυσικού αερίου και όχι τόσο του ETS, ενώ η στροφή προς τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την καλύτερη λύση απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών.

Αναλυτικότερα, η Κομισιόν διαχωρίζει τις επισημάνσεις της στα μέτρα άμεσου χαρακτήρα και τα μέτρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα:

Άμεσα μέτρα

Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβούν σε βραχυπρόθεσμες πληρωμές προς ευάλωτες ομάδες μέσω της κάλυψης μέρους του λογαριασμού τους ή άλλους τρόπους μέσω των εσόδων του ETS. Παράλληλα, μπορούν να καθυστερήσουν την αποπληρωμή των οφειλών και να μην προβαίνουν σε αποσυνδέσεις για ένα διάστημα.

Όσον αφορά τη φορολογία της ενέργειας, τα κράτη-μέλη μπορούν να τη μειώσουν για περιορισμένο χρόνο και στοχευμένα για τις ευάλωτες κατηγορίες, καθώς και να εισάγουν γενικά μέτρα για τη χρηματοδότηση της χρήσης ΑΠΕ στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σε ότι έχει να κάνει με τις κρατικές ενισχύσεις προς βιομηχανίες, βασικό κριτήριο είναι να τα μέτρα αυτά να μην βαίνουν ενάντια στις αρχές του ανταγωνισμού και τους σχετικούς κανόνες. Επίσης, η Κομισιόν θα επιτρέψει τη συνέχιση της αποζημίωσης για τα κόστη συστήματος με βάση την αναθεωρημένη οδηγία.

Πέραν των παραπάνω, η Κομισιόν πρόκειται να συστήσει μια “ομάδα συντονισμού ενεργειακής φτώχειας και ευάλωτων καταναλωτών” και να ενισχύσει τη σχετική πληροφόρηση στα πλαίσια των κρατικών σχεδιασμών ενέργειας και κλίματος.

Μεσοπρόθεσμα μέτρα

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα κράτη-μέλη μπορούν να ενδυναμώσουν τους καταναλωτές δίνοντάς τους περισσότερη πληροφόρηση και επιλογές ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Παράλληλα, θα υποδεικνύουν προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου στην περίπτωση χρεοκοπίας του προμηθευτή τους.

Σχετικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, η Κομισιόν συστήνει στα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τις δημοπρασίες ΑΠΕ, την αδειοδότηση και τις σχετικές επενδύσεις, να αυξήσουν την παραγωγή εξοπλισμού, να αναπτύξουν την αποθήκευση, τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση και στα διεθνή δίκτυα.

Η ίδια η Κομισιόν θα παρουσιάσει πρόταση για την ταξονομία των καθαρών τεχνολογιών και θα προσφέρει κατευθύνσεις το 2022 για την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

Για την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος, η Κομισιόν θα εντοπίσει κρίσιμες ευρωπαϊκές δράσεις για τη στήριξη της αποθήκευσης ως εργαλείο ευελιξίας. Παράλληλα, θα υιοθετήσει εντός του τρέχοντος μήνα κανονισμό για το ρίσκο στο περιφερειακό εμπόριο φυσικού αερίου και θα παρέχει συμβουλές στα κράτη-μέλη για το σχεδιασμό των δράσεών τους. Ταυτόχρονα, θα αναβαθμιστεί ο κανονισμός επάρκειας εφοδιασμού για να συμπεριλάβει τα ανανεώσιμα αέρια και να εξασφαλίσει καλύτερη λειτουργία των αποθηκών φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η Κομισιόν πρόκειται να διερευνήσει τα πιθανά οφέλη από μια κοινή εξασφάλιση αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέραν των παραπάνω, το Δεκέμβριο θα ακολουθήσει μια σύσταση ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις κοινωνικές και εργασιακές διαστάσεις της πράσινης μετάβασης.

Επίσης το Δεκέμβριο, η Κομισιόν θα συμπληρώσει το πακέτο της Πράσινης Συμφωνίας με περαιτέρω μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα για τις αγορές αερίου και υδρογόνου, καθώς και με μέτρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων.

Στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πλήρως ευθυγραμμισμένων περιφερειακών και πανευρωπαϊκών αγορών λιανικής και στο β’ τρίμηνο του 2022 θα ξεκινήσει διαβούλευση για την επίτευξη μιας πλήρως ενσωματωμένης αγοράς ενέργειας για τους καταναλωτές.

Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Οι υπολογισμοί των Βρυξελλών κάνουν λόγο για συνέχιση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου ως τον Απρίλιο με αποκλιμάκωση από εκεί και έπειτα. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείει και άλλες περιόδους απότομων διακυμάνσεων στα επόμενα χρόνια, αν και μακροπρόθεσμα εκτιμά ότι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει σε χαμηλότερη τιμή. Σύμμαχοι στην προσπάθεια είναι η μείωση του κόστους των ΑΠΕ, καθώς και τα κίνητρα που παρέχει το ETS για στροφή προς τις καθαρές τεχνολογίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει